បន្ទាត់វែងអេឡិចត្រូនិ
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ក្រុម​របស់​យើង

ក្រុម​របស់​យើង

ក្រុម​របស់​យើង

图片 1
w
d

យើងមានក្រុមខ្លាំងជាមួយកម្មករជំនាញនិងអ្នកបច្ចេកទេសជាង 50 ឯកទេសចំនួន 15 ។

យើងមានក្រុមលក់ក្នុងខេត្តហឺប៉ីផងដែរ។កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!